Ściana lakiernicza

1. Zastosowanie.

Ściana lakiernicza przeznaczona jest do wykonywania prac lakierniczych elementów płytowych ułożonych poziomo lub elementów przestrzennych ażurowych np krzesło. W tylnej ścianie kabiny zamontowany jest wentylator odciągu i recyrkulacji powietrza z kontrolowanym odpływem na zewnątrz oraz dwu stopniowy filtr ; papierowy – wstępnego oczyszczania i włókninowy dokładnego oczyszczania powietrza. System wentylacji wymusza intensywny przepływ powietrza zasysanego z hali , zapewniając tym samym właściwe warunki dla pracownika. System odciągu i recyrkulacji powietrza sterowany jest automatycznie poprzez „ stojak do zawieszania pistoletu lakierniczego”. Po zawieszeniu pistoletu na stojaku następuje przełączenie przepustnic i powietrze zasysane z kabiny zostaje skierowane do worka dekompresyjnego umieszczonego w wewnątrz hali , który stanowi dodatkowy stopień filtracji, a w czasie używania pistoletu powietrze wyrzucane jest na zewnątrz hali. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne oszczędności w energii cieplnej .Sterowanie umożliwia trwałe przesterowanie przepustnic.

2. Dwustopniowa filtracja sucha .

Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest zastosowanie dwóch, działających kolejno po sobie przegród suchych w celu wyłapania cząsteczek mgły farb i lakierów z powietrza. W tym rozwiązaniu stosuje się:
I. Filtr kartonowy fałdowany jako I stopień filtracji. Kartonowy filtr fałdowany składa się z dwóch odpowiednio plisowanych warstw kartonu perforowanego sklejonych ze sobą

Zasada działania filtra:
Powietrze zanieczyszczone cząstkami mgły farb i lakierów przepływając przez otwory (perforacja) wielokrotnie przyspiesza. W efekcie tego przyspieszenia znajdujące się w tym powietrzu cząstki farb i lakierów uzyskują znaczną energię (zależną w kwadracie od prędkości). Sposób rozmieszczenia otworów w strukturze filtra powoduje, że powietrze zmienia wielokrotnie kierunek ruchu. Pędzące z dużą energią cząstki farb i lakierów dzięki swojej bezwładności nie mogą uczynić tego samego, przez co zostają zatrzymane w załamaniu każdej z plis tworzących swoistego rodzaju „zbiornik”

Zatrzymane w ten sposób cząstki zostają spychane na dno plisy, kolejne warstwy są budowane na poprzednich. Taki sposób gromadzenia nie powoduje wtórnej emisji cząstek, dzięki ich dużej energii i naturalnej lepkości nie są one w stanie uwolnić się z plisowanych „magazynów”

II. Drugim stopniem filtracji jest specjalnie zaprojektowana mata filtracyjna, przeznaczona do zatrzymywania mgły z farb i lakierów. Jest to filtr włókninowy ”typu „paint-stop” który zapewnia
skuteczność na poziomie 92-94%

DANE TECHNICZNE:

– zalecana prędkość filtracji – 0,7–1,7 m/s
– opór początkowy – 30–50 Pa
– zalecany opór końcowy – 250 Pa
– chłonność pyłowa – 2–3 kg/m2
– grubość – 70 mm
– masa – 220–240 g/m2
– palność – niepalna

3. Instalacja recyrkulacji powietrza .

Ściany wyposażone są w instalację recyrkulacji powietrza. Instalacja taka pozwala znacznie zaoszczędzić koszty eksploatacyjne stanowiska a głównie energię cieplną . Instalacja odciągowa wyposażona jest w dwie sterowane pneumatycznie przepustnice które przekierowują odciągane powietrze do zewnętrznego emitora lub do worka dekompresyjnego umieszczonego nad ścianą lakierniczą. Sterowanie zespołem przepustnic odbywa się poprzez stojak do zawieszania urządzenia natryskowego. W czasie kiedy następuje lakierowanie, czyli urządzenie natryskowe jest używane, przepustnice kierują powietrze do zewnętrznego emitora, natomiast w czasie kiedy urządzenie natryskowe jest zawieszone na stojaku – przepustnice kierują powietrze do worka dekompresyjnego. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie ciągłej gotowości urządzenia przy możliwie maksymalnym ograniczeniu zużycia energii cieplnej .

4. Przykładowa charakterystyka techniczna .

Wymiary ściany 2600 (L) X 2200 + 800 ( H ) X 500 ( B )
Powierzchnia filtra papierowego – 2400 x 1600
Wydajność odciągu – max 10 700 m³/h
Moc wentylatora – 1,5 kW.
Prędkość przepływu powietrza przez filtr papierowy 0,52m/s
Ściana wyposażona w oświetlenie miejscowe .
Ściana wyposażona w instalację recyrkulacji powietrza z workiem dekompresyjnym
Słupek do zawieszenia pistoletu natryskowego ze sterowaniem przepustnicami powietrza
Instalacja wyrzutu powietrza
Instalacja wentylacyjna Ø 500
Stopień ochrony elektrycznej IP-55
Instalacja pneumatyczna i elektryczna
Filtr kartonowy
Filtr tkaninowy
Konstrukcja wentylacji – pionowo w górę
Konstrukcja z blach ocynkowanych

Top