Głowice i materiały ścierne

Głowice szczotkowo-ścierne są idealnym rozwiązaniem w technologii nakładania powłok lakierniczych, co znajduje swe odzwierciedlenie w minimalnym zużyciu lakieru. Przynosi to niewątpliwie ogromne oszczędności na zużyciu energii elektrycznej, widoczne rezultaty w jakości wyprodukowanego wyrobu, w mniejszej emisji substancji lotnych z lakierów do powietrza – a więc istotny wkład w poprawę naturalnego środowiska pracy i w podniesieniu wydajności i zmniejszeniu kosztów pracy. Głowice szlifujące pracujące przeciwbieżnie idealnie usuwają włókna i zanieczyszczenia z powierzchni płaskich i kształtowanych powstałych po obróbce, czy niwelują nierówne powierzchnie po nałożeniu warstwy lakieru, nie przeszlifowując tym samym lakieru.

Głowice posiadają system wkładów ściernych lub szczotek podpierających wymiennych pod określone zadanie produkcyjne. Wkłady ścierne wykonane są z płótna ściernego wraz z włosiem agawy, co pozwala na równomierne ich zużycie podczas obróbki. Odpowiedni dobór ziarnistości materiałów ściernych zależy od właściwości szlifowanej powierzchni (gatunek drewna, rodzaj obróbki poprzedzającej szlifowanie), technologii szlifowania (dwukrotne, trzykrotne) oraz żądanej chropowatości powierzchni. Wkłady można swobodnie zakładać i wymieniać dzięki systemowi specjalnych wpustów w korpusie głowicy. Przezbrojenie głowicy zajmuje niewiele czasu. Odbywa się to poprzez zdjęcie pierścienia zabezpieczającego przed wypadnięciem wkładów, a następnie ich wysunięcie, co ma istotne znaczenie w zachowaniu ciągłości produkcyjnej i niepowodowaniu przestojów.

WKŁADY ŚCIERNE LUB SZCZOTKI PODPIERAJĄCE WYMIENNE

Wkłady ścierne zbudowane są z płótna ściernego o strukturze ziaren z tlenku aluminium (ALOX) i krzemianu silikonowego (SIC).
Tlenek aluminium wykorzystywany jest do szlifowania miękkich gatunków drewna o otwartej strukturze porów jak i materiałów drewnopochodnych, np. MDF.
Krzemian silikonowy wykorzystywany jest do szlifowania materiałów polakierniczych.
Włosie szczotki podpierającej wkład ścierny wykonane jest z włókna agawy.

Dostępne rodzaje wkładów ściernych i szczotek podpierających

– Wkłady ścierne segmentowe twarde (płótno ścierne+ włosie) o wys. włosa 34 mm,
– Wkłady ścierne segmentowe twarde (płótno ścierne + włosie) o wys. włosa 45 mm,
– Wkłady ścierne segmentowe normalne (płótno ścierne + włosie) o wys. włosa :
40, 55, 70, 85 mm,
– Wkłady ścierne segmentowe z płótna bez ziarna (płótno + włosie) o wys. włosa :
40, 55, 70, 85 mm
– Szczotki podpierające (miękkie włosie) o wys. włosa 40, 55 mm
– Szczotki podpierające (twarde włosie) o wys. włosa 32 mm

Dostępne przykładowe granulacje wkładów ściernych 
Granulacje : P60, P100, P120, P150, P220, P280, P320, P400
Dostępne szerokości nacięć na płótnie ściernym 
Szerokości nacięć : 4 mm, 7 mm, 20 mm.

WZÓR ZAMÓWIENIA :

– Wkłady ścierne SIC 250×55 P180-4

Legenda :
SIC – krzemian silikonowy
250 – długość wkładu w mm
55 – wysokość włosa w mm
P180 – granulacja płótna ściernego
4 – szerokość nacięcia

KORPUSY ALUMINIOWE

Korpusy wykonywane są z systemem wpustów o budowie :
– spiralnej (szlifowanie)
– prostej (polerowanie)
Ilość wpustów w korpusie dla oferowanej średnicy korpusu :
ø110 / 22 szt. , ø140 / 36 szt. , ø180 / 36 szt.

WZÓR ZAMÓWIENIA :

– Korpus aluminiowy głowicy spiralny ø140×1300

Legenda :
ø140 – średnica korpusu w mm
1300 – długość korpusu w mm

Top