Stół unoszący

Stół unoszący nożycowy z transporterem rolkowym nienapędzanym

Stół może być stosowany w celach transportowych. W standardowym wyposażeniu produkcyjnym przewidziane przeznaczenie urządzenia to podnoszenie i opuszczanie ładunków o dopuszczalnym obciążeniu.

63-1

Stół unoszący z obrotnicą

65-1
Top