KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

 1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów firmy WIKOMA Maszyny
  i Urządzenia Przemysłowe Grzegorz Wójcik.
 2. Administratorem Pani/Pana danych jest WIKOMA Maszyny i Urządzenia Przemysłowe Grzegorz Wójcik z siedzibą w Zbąszyniu (64-360) przy ul. Gimnastycznej 6.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Od 25-05-2018r. celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt pod adresem wikoma@wikoma.pl z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
 10. Powierzenie nam przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 11. Okres przez który będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe:
  1. dane przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obsługi klienta (reklamacji, gwarancji),
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
   • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (m.in. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
  2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  3. dane osobowe przechowywane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Top